Internationalt samarbejde

Digitaliseringsstyrelsen deltager i en række fora på europæisk plan med henblik på at følge og understøtte arbejdet med harmonisering og interoperabilitet vedr. elektroniske signaturer.

Forordningen om elektronisk eID og tillidstjenester (eIDAS)

Forordningen om eID og tillidstjenester blev vedtaget af EU-landene den 17. september 2014. eIDAS-forordningen skal fremme borgere og virksomheders muligheder for at anvende elektroniske tjenester på tværs af EU’s indre grænser. Forordningen pålægger således også Danmark at anerkende eID for borgere og virksomheder fra andre europæiske medlemslande i danske selvbetjeningsløsninger.

Hvor danske borgere eller virksomheder kan logge på med NemID, skal udenlandske borgere og virksomheder kunne identificere sig med deres nationale eID, hvis det er anmeldt til Kommissionen. Tilsvarende kan det blive for danske borgere og virksomheder til at kunne benytte NemID som autentifikation i udenlandske selvbetjeningsløsninger.

Forordningen skal være implementeret senest september 2018. Det vil være frivilligt for danske selvbetjeningsløsninger at tage imod europæiske anmeldte eID’er fra september 2016.

FESA

FESA (Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures) er et forum af tilsynsførende myndigheder, der udveksler og harmoniserer fortolkninger af direktivet om elektroniske signaturer, som erstattes af eIDAS-forordningen når denne træder i kraft.

Læs mere om FESA

Digitaliseringsstyrelsen som tilsynsorgan

Digitaliseringsstyrelsen er tilsynsorgan i regi af eIDAS-forordningen i Danmark. Det betyder, at styrelsen bl.a. skal løfte de opgaver, der beskrives i forordningens artikel 17 samt modtage de hændelsesunderretninger, tillidstjenesteudbydere er pålagt at foretage i medfør af artikel 19. Vejledninger, skabeloner og lign. vil løbende blive opdateret her:

Information om Digitaliseringsstyrelsens eIDAS-tilsyn (pdf)
Vejledning om hændelsesunderretning i henhold til artikel 19 i eIDAS (pdf)
Skabelon til hændelsesunderretning (foreløbig) (docx)
Skabelon til hændelsesunderretning (endelig) (docx)

Tilsynsorganet kan kontaktes på mail: tilsyn_eidas@digst.dk.

IDABC

eSignatures Expert Group er en ekspertfølgegruppe under IDABC-programmet (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens), der arbejder med interoperabilitet og harmonisering af elektroniske signaturer.

eID Interoperability Expert Group er ligeledes en undergruppe til IDABC. eID Interoperability Expert Group arbejder med eIDM (Electronic Identity Management), der betegnes som en hjørnesten i gennemførelsen af hele spektret af e-forvaltningstjenester, for både borgere og virksomheder i hele EU.

Læs mere om IDABC

Trusted List

I forbindelse med implementering af Servicedirektivet udarbejder medlemslandene såkaldte "Trusted Lists" over certifikat tjenesteudbydere i de respektive lande.

Læs beskrivelsen af den danske Trusted List

Read the description of the Danish Trusted List in English