eDag3

Formålet med eDag3 var at give borgerne en væsentligt mere effektiv og fleksibel service på internettet.

Regeringen og KL og Danske Regioner afholdt eDag3 den 1. november 2010 under overskriften ”Nem adgang til det offentlige på nettet”. Formålet med eDag3 var at give borgerne en væsentligt mere effektiv og fleksibel service på internettet.

eDag3 havde følgende målsætninger:

  • Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur/NemID.
  • Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen borger.dk.
  • Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen (Digital Post), og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder.