eDag1

eDagene angiver konkrete målsætninger for myndighederne om digitale løsninger.

eDag1

En ”eDag” er en konkret målsætning fra regeringens side, hvor alle myndigheder bliver forpligtiget til at benytte specifikke digitale løsninger inden en bestemt dato.

Den første eDag (eDag1) blev markeret d. 1. september 2003 og den anden (eDag2) d. 1. februar 2005. Begge har bidraget til at fremme digitaliseringen af den offentlige sektor og er et velkendt konceptet hos de enkelte myndigheder.

eDag3 blev markeret d. 1. november 2010 under overskriften ”Nem adgang til det offentlige på nettet”. Formålet med eDag3 var at give borgerne en væsentligt mere effektiv og fleksibel service på internettet. eDag3 var det første skridt på vejen mod at indfri regeringens målsætning om, at relevant kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige skal kunne foregå digitalt i 2012 (denne målsætning er navngivet ”e2012”).