FAQ om NemID

NemID

Hvad er forudsætningerne for at få NemID?

 • For at få NemID med offentlig digital signatur skal du:
 • Være fyldt 15 år (være 15 år eller derover)
 • Have et dansk cpr-nummer
 • Kunne opfylde legitimationskravene
 • For at få NemID skal du desuden være i stand til at forstå og efterleve reglerne for NemID. Du skal selv lave din adgangskode og kunne huske den uden at skrive den ned. Borgere, der ikke kan opfylde reglerne, herunder håndteringen af adgangskoden, bør ikke have NemID.

Hvilke legitimationskrav er der til NemID?

 • På nemid.nu kan du bestille NemID online, og her skal du anvende gyldigt pas eller kørekort. Ved personlig henvendelse i borgerservicecentre er der flere muligheder for legitimation. Se gyldig legitimation.
 • Hvis du ikke kan forevise billedlegitimation, sendes den midlertidige adgangskode til din registrerede folkeregisteradresse.

Skal alle borgere anskaffe NemID?

 • Digital forvaltning forudsætter, at borgerne kan identificere sig sikkert i forbindelse med anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger.
 • Når du skal bruge en selvbetjeningsløsning, hvor der skal anvendes NemID, vil myndighederne kunne forlange, at du anvender NemID, medmindre du undtages fra at søge digitalt.
 • Du kan ikke blive undtaget fra at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger alene med henvisning til, at du ikke har NemID. Personer, der ikke kan få NemID, kan undtages fra obligatorisk digital selvbetjening, hvis selvbetjeningsløsningen kræver anvendelse af NemID.

Hvad hvis borgeren ikke kan få NemID?

 • Hvis du ikke kan få NemID, kan du på denne baggrund undtages fra obligatorisk digital kommunikation. Det kan fx være, hvis du ikke kan legitimere dig tilstrækkeligt eller ikke er i stand til at administrere et NemID fx pga. fysisk eller psykisk handicap, sproglige barrierer eller lignende.

Hvordan kan pårørende, plejepersonale m.v. hjælpe i forhold til NemID?

 • Du må gerne modtage hjælp under bestilling, aktivering og anvendelse af NemID, så længe du selv taster sin adgangskode, som ingen andre må kende.
 • Pårørende, myndighedspersoner, plejepersonale og lignende må under ingen omstændigheder overtage og anvende dit NemID. Skal disse varetage forskellige opgaver digitalt på vegne af dig, skal du give fuldmagt, og personalet må logge på med deres eget private NemID eller en medarbejdersignatur, hvis det er muligt.
 • I forhold til bankerne er der typisk mulighed for, at pårørende, myndighedspersoner, plejepersonale og lignende på baggrund af fuldmagt fra dig får adgang til din konto/netbank via den pårørendes, myndighedspersonens eller plejepersonalets NemID. Bankerne håndterer disse sager forskelligt, og man må altid kontakte den enkelte bank for at høre om mulighederne.

Kan man give fuldmagt?

 • NemID og fuldmagt: Som NemID-bruger må du ikke oplyse din adgangskode eller overdrage dit nøglekort til andre. Du har dog altid ret til at lade dig partsrepræsentere. Det kan fortsat ske som hidtil via papir, indtil digitale fuldmagtskomponenter er koblet på de digitale selvbetjeningsløsninger. Følgende funktioner er tilkoblet den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsninger:
 • Ansøgning om bygge- og miljøtilladelser
 • Adressebeskyttelse
 • Flytning til udlandet
 • Lægevalg

 • Kan NemID anvendes på smartphones, iPads og tablets?

  • NemID kan benyttes på mobile enheder, som fx iPhone og iPad. Det gør det muligt at komme i kontakt med det offentlige digitalt fra smartphones og tablets. Det giver mere fleksibilitet i mødet med det offentlige på nettet. 

  Hvor driftsikker er NemID?