NemHandelsregistret

Registrering af Nemhandelsprofiler sker i NemHandelsregistret (NHR).

Offentlige myndigheder skal som minimum være registreret til at understøtte de to profiler BilSim (BillingSimple) og NES Profile 5 (BillingBasic).

Registrering i NemHandelsregistret kan enten gøres på den officielle registreringsside eller via den funktionalitet, som er indbygget i referenceklienten.

Gå til NemHandelsregistrets registreringsside.

I NemHandelsregistret er det muligt at lave opslag uden at være logget ind. Opslagssiden gør det muligt at kontrollere, om en modtager er registreret rigtigt, og se hvilke profiler de understøtter.

Find dine kunder på opslagssiden.