Hjælp til it-udviklere

Skal du som it-udvikler tilpasse dine systemer til standarderne i Nemhandel, kan du finde hjælp her.

Bekendtgørelserne om elektronisk afregning til offentlige myndigheder betyder, at leverandører og offentlige myndigheder skal overholde standarderne i NemHandel. Standarderne gennemgås her, og der henvises til relevante websider, hvor du kan finde yderligere information.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler at tage udgangspunkt i materialet på disse websider, når standarderne skal implementeres. Dette er mere detaljeret end specifikationerne i bilagene til bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen med tilhørende bilag kan hentes via Lovtidende (PDF).

Toolkits og referenceimplementation

Digitaliseringsstyrelsen stiller et software-toolkit og en referenceimplementation af en klient til rådighed, for at hjælpe med implementeringen af standarderne i de forskellige forretningssystemer. Software-toolkitet findes både til Java og .NET.

Software-toolkits og referenceimplementationen finder du her:

RASP Java

RASP .Net

Referenceklienten

Specifikationerne på OIORASP fremgår af bilag 3 i Bekendtgørelsen. Det er frivilligt for de offentlige myndigheder, om de vil understøtte modtagelse og afsendelse via SMTP, hvorimod modtagelse og afsendelse via HTTP er obligatorisk.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig NemHandelgrupperne på Digitaliser.dk for at holde dig opdateret om fejlrettelser og nye versioner af de nævnte komponenter.

Tilmeld dig NemHandelgrupperne på Digitaliser.dk

Et samlet overblik

Få en samlet gennemgang af standarderne og komponenterne i NemHandel i den tekniske introduktion til NemHandel.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der ved implementering af standarden tages udgangspunkt i det uddybende materiale, som ligger på OIOUBL.info.

Vi anbefaler ligeledes, at du tilmelder dig OIOUBL-gruppen på Digitaliser.dk for at holde dig opdateret om fejlrettelser, vejledninger og værktøjer til OIOUBL.

Stil spørgsmål og diskutér erfaringer

På Digitaliser.dk er det muligt at stille spørgsmål samt dele og diskutere erfaringer om implementering af software-toolkitet, referenceklient og standarderne i Nemhandel med andre udviklere.