Hvorfor bliver min OIOXML-faktura pludselig afvist med fejl, når jeg sender til min offentlige kunde?

At en OIOXML faktura bliver afvist med fejl kan skyldes valideringen.

En del leverandører til det offentlige, som stadig sender i OIOXML, vil i den kommende tid kunne opleve, at fakturaer som før ville gå fint igennem til offentlige kunder, nu går i fejl. Årsagen er, at kunderne har taget NemHandel i anvendelse, og her valideres fakturaerne automatisk ved modtagelse, for at tjekke om de lever op til bekendtgørelsen.
 
Tidligere da de offentlige kunder modtog fakturaer via VANS, blev der kun foretaget en overordnet validering, som ikke nødvendigvis betød, at fakturaen overholdt bekendtgørelsen. Hvis man er i tvivl om årsagen til at en OIOXML-faktura fejler, kan man testvalidere den med Digitaliseringsstyrelsens vejledende validatorværktøj.