Lovgivning om NemHandel

Lovgrundlaget for NemHandel og elektronisk fakturering er omfattet af en lovgivning og en række bekendtgørelser.

Lov om offentlige betalinger   

Folketinget vedtog den 27. december 2003 Lov om offentlige betalinger m.v. (Lov nr. 1203 af 27/12 2003), fremsat af finansminister Thor Pedersen. Formålet med loven er at digitalisere den offentlige sektor med henblik på at gøre offentlige betalinger nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder.

Loven består af tre initiativer: 

  • NemKonto og NemBetalinger
  • Sammenlægning af offentlige kontantkasser
  • Indførelse af elektronisk fakturering.

I momsbekendtgørelsen kan man se, hvilke krav der er til en faktura. Bekendtgørelsens § 40 definerer de krav, der stilles til enhver fakturas indhold, og § 45 definerer de særlige krav, der stilles til en elektronisk faktura.

Bekendtgørelser  

De dele af lov om offentlige betalinger, der omhandler elektronisk fakturering, trådte i kraft den 10. oktober 2004. I den forbindelse er der tre relevante bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om offentlige betalinger m.v. (pdf) 
Bekendtgørelsen fastsætter, at §§ 6, 7 og 12 i lov om offentlige betalinger m.v. træder i kraft den 10. oktober 2004.

Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder
Bekendtgørelsen fastslår, at offentlige myndigheder skal sende og modtage regninger i elektronisk format - det såkaldte OIOUBL-format. Samtidig skal regninger, der sendes til den offentlige myndighed, opfylde bestemte krav med hensyn til indhold og format.
             
Bekendtgørelse for OIOUBL elektronisk faktura
Bekendtgørelsen beskriver, hvad en OIOUBL elektronisk faktura skal indeholde.

Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder ordregivende enheder og indkøbscentraler
Bekendtgørelsen er under udarbejdelse og vil være tilgængelig 1. marts 2018.