Velbesøgt orienteringsmøde for MitID-udbuddet

Processen med at finde den leverandør, der skal hjælpe med at udvikle MitID, blev skudt i gang lige før jul, hvor udbudsmaterialet blev offentliggjort. Den 4. januar 2018 var knap 50 repræsentanter fra 10-15 leverandører samlet til det første orienteringsmøde.

På mødet fik de fremmødte leverandører en kort indføring i udbuddet, partnerskabet bag udbuddet, kontraktens hovedaktører og den overordnede tidsplan for udbudsforløbet.

Herefter fik de gennemgået en række do’s and dont’s i, hvordan man som tilbudsgiver bruger det elektroniske udbudssystem.

Udbuddet er et såkaldt udbud med forhandling, hvor første skridt er, at interesserede leverandører søger om at blive prækvalificeret. Fristen for ansøgning om prækvalifikation er den 17. januar 2018. Partnerskabet bag MitID forventer at prækvalificere fire leverandører, som efter en forhandlingsrunde kan afgive et indledende tilbud.


Læs referatet fra mødet (pdf)

Se præsentationen, som blev gennemgået på orienteringsmødet (pdf)

Læs mere om udbuddet 

Udbudsmateriale og spørgsmål/svar kan ses via TED-databasen