MitID-udbud offentliggøres i løbet af et par uger

I forhåndsmeddelelsen for MitID-udbuddet står, at det forventede offentliggørelsestidspunkt er dags dato, den 21. november 2017. Vi er lige på trapperne og ser frem til at offentliggøre materialet i løbet af de næste par uger. Udbuddet for afløseren af NemID vil omhandle den kommende nationale løsning til identifikation og autentifikation.

For information in English

Tiden nærmer sig for, at Digitaliseringsstyrelsen og de danske pengeinstitutter er klar med et udbud om fremtidens digitale identitets- og autentifikationsløsning i Danmark: MitID.

Det fælles udbud omhandler identifikation og autentifikation. Digitaliseringsstyrelsen udsender efterfølgende udbud af NemLog-in, som vil omfatte øvrig offentlig NemID-funktionalitet, herunder særligt den erhvervsrettede løsning.

Den offentlige sektor og de danske pengeinstitutter har via Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark indgået et partnerskab om at udvikle MitID og stille den fælles løsning til rådighed for borgere, myndigheder og virksomheder i Danmark. Løsningen fokuserer på de områder, hvor de to sektorer har fælles behov. De øvrige dele, fx autorisation, fuldmagt, dokumentsignering og transaktionsgodkendelse, vil blive udviklet separat af de enkelte parter.

Læs forhåndsmeddelelsen på TED-databasen

Nye fremtidsudsigter for digital identifikation

I løbet af den kommende årrække bliver Danmarks digitale infrastruktur bygget op på ny. Med MitID vil brugerne tilbydes det, som NemID kan i dag – bare mere brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. De største forskelle bliver i de bagvedliggende systemer.

Den fremtidige infrastruktur

Ændrer sig på en række parametre: 

  • MitID bliver en fælles, national identitets- og autentifikationsløsning, der består af en identitetskerne til at understøtte autentifikation og livscyklushåndtering for digitale personidentiteter. Via såkaldte identitetsbrokere ("brokere") kan kernen anvendes af offentlige aktører, banker og andre private tjenesteudbydere
  • MitID-personidentiteter er ikke længere nødvendigvis certifikatbaserede (PKI)
  • Eksterne parter (brokere) vil kunne certificeres til at lave deres egne klientløsninger med slutbruger-autentifikation

Får en mere fleksibel sammensætning: 

  • Brug af anerkendte standarder og snitflader skal sikre god kobling mellem elementerne i infrastrukturen
  • Løbende tilpasning til nye behov og nye, teknologiske muligheder prioriteres højt
  • Dokument- og transaktionssignering håndteres individuelt af parterne i MitID-partnerskabet
Har fokus på god brugeroplevelse – også på langt sigt:
  • Platformene skal løbende tilpasses brugerne. Præcis hvordan er ikke fastlagt endnu, men i første omgang kommer formentlig både en mobil- og en fysisk erstatning af NemID-nøglekortet
  • Nye muligheder for at håndtere særlige behov, fx brugere med handicap og brugere, som skal autentificere sig mange gange om dagen
  • Forskellige sikringsniveauer sikrer lettere adgang til ikke-følsomme data.