Udbud

Digitaliseringsstyrelsen er i partnerskab med FR1 i fuld gang med at forberede udbuddet af MitID (næste generation NemID), og alle interesserede leverandører opfordres til at følge med her.

I forhåndsmeddelelsen for MitID-udbuddet står, at det forventede offentliggørelsestidspunkt er dags dato, den 21. november 2017. Vi er lige på trapperne og ser frem til at offentliggøre materialet i løbet af de næste par uger. 

I menuen til venstre kan du læse mere om udbuddet for den kommende nationale løsning til identifikation og autentifikation

Læs informationen om MitID-udbuddet på engelsk

De forudgående analyser

NemID, som vi kender det i dag, har snitflader til mange andre centrale løsninger – både i det offentlige og det private. Derfor er der gennemført et grundigt analysearbejde, hvor det fremtidige løsningsscenarium skal indkredses.

På baggrund af analysearbejdet vil ét samlet, mere detaljeret løsningskoncept blive identificeret og kvalificeret. Analyserne skal føre til, at rammerne for MitID lægges fast, og der kan træffes beslutning om udformningen af den nye løsning, hvorefter MitID sendes i udbud. 

Der er også gennemført en række markedsdialoger for at få relevante input fra markedet.

Læs mere om markedsdialogen

Se opsamlingen fra markedsdialogen her

Overgangen fra NemID til MitID

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at indgå en aftale med leverandøren af NemID, Nets DanID A/S, så der sikres en stabil drift af den eksisterende løsning, indtil MitID er fuldt implementeret.

Det kommende MitID forventes idriftsat i 2020, hvorefter den operationelle drift af NemID forventes at fortsætte i 12 måneder med henblik på migrering.