Udbud

Digitaliseringsstyrelsen er i partnerskab med FR1 i fuld gang med at forberede udbuddet af MitID (næste generation NemID), og alle interesserede leverandører opfordres til at følge med her på siden.

Forhåndsmeddelelsen for udbuddet er offentliggjort 

Forud for udbuddet er der gennemført en række markedsdialoger med det formål at indhente relevante input fra markedet.

NemID, som vi kender det i dag, har snitflader til mange andre centrale løsninger – både i det offentlige og det private. Derfor er der gennemført et grundigt analysearbejde, hvor det fremtidige løsningsscenarie skal indkredses.

På baggrund af analysearbejdet vil ét samlet, mere detaljeret løsningskoncept blive identificeret og kvalificeret. Analyserne skal føre til, at rammerne for MitID lægges fast, og der kan træffes beslutning om udformningen af den nye løsning. Når rammer og løsningsmodel er besluttet, skal MitID i udbud.

Markedsdialogen blev gennemført i september og oktober 2016.

Læs mere om markedsdialogen

Se opsamlingen fra markedsdialogen her

Overgangen fra NemID til MitID

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at indgå en aftale med leverandøren af NemID, Nets DanID A/S, således at der sikres en stabil drift af den eksisterende løsning, indtil MitID er fuldt implementeret.

Det kommende MitID forventes idriftsat i 2020, hvorefter den operationelle drift af NemID forventes at fortsætte i 12 måneder med henblik på migrering.