Markedsdialog

NemID, som vi kender det i dag, har snitflader til mange andre centrale løsninger – både i det offentlige og det private. Derfor er der gennemført et grundigt analysearbejde, hvor det fremtidige løsningsscenarium skal indkredses.

På baggrund af analysearbejdet vil ét samlet, mere detaljeret løsningskoncept blive identificeret og kvalificeret. Analyserne skal føre til, at rammerne for MitID lægges fast, og der kan træffes beslutning om udformningen af den nye løsning, hvorefter MitID sendes i udbud. 

Der er også gennemført en række markedsdialoger for at få relevante input fra markedet.

Læs mere om markedsdialogen

Se opsamlingen fra markedsdialogen her