Digital fuldmagt

Den digitale fuldmagtsløsning er et tilbud til myndigheder om at kunne bruge en basal fuldmagtskomponent. Den digitale fuldmagtsløsning kan anvendes af alle myndigheder.

Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, digital fuldmagt, er udviklet til myndigheder, som vil give borgerne mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Med den kan borgere bl.a. give fuldmagt til en digital selvbetjeningsløsning til en anden person eller en virksomhed i en afgrænset periode, som borgeren selv angiver. 

Den enkelte myndighed har selv ansvaret for at sikre sig, at deres selvbetjeningsløsninger understøtter digital fuldmagt, hvor det er relevant. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer til, at det sker i størst muligt omfang.

Anvendelse i dag

Disse selvbetjeningsløsninger bruger allerede i dag den fællesoffentlige digitale fuldmagt:

 • Administration af Ungdomskort (SU)
 • Administrere SU (SU)
 • Godkende låneplaner (SU)
 • Ansøge om bygge- og miljøtilladelser
 • Journal fra sygehus (Sundhed.dk)
 • Laboratoriesvar (Sundhed.dk)
 • Fuldmagt til at begære registerindsigt i CPR
 • Foretage lægevalg/gruppeskift
 • Fuldmagt til selvbetjeningsløsningen mitsygefravaer.dk
 • Be- eller afkræfte børneflytninger
 • Be- eller afkræfte indflytning på din adresse
 • Ændre adressebeskyttelse
 • Foretage flytning til udlandet, inkl. opskrivning på folketingsvalglisten
 • Foretage indenrigs flytning
 • Få oplyst antal personer registreret på adresse som du er enten ejer af eller lejer på
 • Lave bopælsattest
 • Lave en adresseforespørgsel på en given person

Læs mere om digital fuldmagt på digitaliser.dk http://digitaliser.dk/fuldmagt

Baggrund

Den 23. marts 2012 besluttede Styregruppen for digitaliseringsstrategien, at der skulle udvikles en basal fuldmagtsløsning som en videreudvikling af NemLog-in-løsningen. Digital fuldmagt blev sat i drift i august 2013 som en komponent i NemLog-in.

Digitaliseringsstyrelsen stiller den digitale fuldmagt til rådighed for den enkelte myndighed, som selv har ansvaret for den tekniske tilslutning af løsningen.