Om portalintegration

Hvordan kan digital post/NemSMS vises på myndighedens egen hjemmeside? Hvordan kan dybe links fx til tilmelding og til at skrive til forskellige kontaktpostkasser anvendes? Her på siden kan du læse om portalintegration.