Om Digital Post og NemSMS

De godkendte snitfladebeskrivelser
Snitfladebeskrivelserne har været i høring på digitaliser.dk og foreligger nu i en godkendt udgave (pr. juli 2010). Der tages forbehold for mulige skærpelser for brugen af tilmeldingslister for myndigheder. 

Snitfladebeskrivelserne henvender sig til såvel forretnings- som teknikersiden hos myndigheder og systemleverandører, der skal varetage myndigheders og virksomheders tilslutning til digital post/NemSMS. Beskrivelserne vil sætte myndigheder og systemleverandører i stand til at tilpasse myndigheds- og virksomhedssystemer til at kunne kommunikere med digital post/NemSMS.

Ved at starte tilpasningen af systemer allerede nu vil den enkelte myndighed være godt forberedt på den digitale kommunikation med borgere og virksomheder.

Snitfladebeskrivelser for Digital Post version 6.2
e-Boks har igennem driftsperioden opsamlet spørgsmål fra supportopgaver vedrørende anvendelse af snitfladerne. På baggrund af disse erfaringer har e-Boks udarbejdet en version 6.2 af snitfladebeskrivelserne til digital post. Ændringer i forhold til den senest udgivne snitfladebeskrivelse fremgår med rettelsesmarkering samt af sektionen ændringshistorik i hvert dokument.

Udgivelsen af snitfladebeskrivelserne version 6.2 giver ikke anledning til, at leverandører skal ændre i sine integrationer til digital post.

Snitfladebeskrivelser for Digital Post version 6.3
Digital Post er blevet videreudviklet. De væsentligste ændringer er:
 
Appendiks A er tilføjet dokument Digital Post v6.3, og det beskriver de væsentligste konsekvenser af ændringer, der er foretaget i 2012 og som er planlagte i 2013.
Afsnittet ’Begrebsliste’ er opdateret. Væsentlige termer der er ændret:

- Servicebesked -> NemSMS
- Servicebeskedmodtager -> NemSMS-bruger
- Dokumentboksmodtager -> Digitalpostbruger
- Sikker boks -> Digitale postkasse

Afsnittet ’Meddelelsesmetadata’ medtager de nye metadatafiler attention.xml og sagdokument.xml.
Afsnittet ’Regler og p-numre’ er tilføjet og beskriver hvordan p-nummer kan anvendes til adressering.
Afsnittet ’Et eller flere kontakthierarkier’ er tilføjet. Afsnittet beskriver hvordan virksomhedsbrugere kan præsenteres for et andet kontakthierarki end det som borgere præsenteres for.”

Om overordnet introduktion til alle snitflader:
Læs hvilken funktionalitet, der stilles til rådighed for system-til-system-integration, samt hvilke teknologier, protokoller og standarder integrationsmulighederne baserer sig på.

Vær opmærksom på at du i nedenstående dokument også kan finde snitflader til NemSMS.