Om OIOREST

Hvilke muligheder giver OIOREST-grænsefladen?
OIOREST-grænsefladen adskiller sig fra de andre integrationsformer ved at tilbyde fuld funktionalitet af Digital Post/NemSMS. De andre integrationsformer ovenfor er hovedsagligt medtaget for at lette integrationen for eksisterende systemer til digital post/NemSMS uden mulighed for at anvende løsningens fulde funktionalitet.

OIOREST-grænsefladen gør det fx muligt:

  • At modtage og levere meddelelser sikkert og pålideligt i forbindelse med kommunikationen mellem myndigheder og borgere/virksomheder.
  • At undersøge, hvorvidt en modtager er tilmeldt Digital Post/NemSMS samt læse og opdatere dennes præferencer.
  • At hente en oversigt over en borgers/virksomheds meddelelser udvalgt efter et specificeret kriterium samt at sende meddelelser til denne borger/virksomhed
    Derudover kan virksomhederne med OIOREST integrere deres dokumenthåndteringssystemer – fx esdh-systemer – med Digital Post/NemSMS.

Hvad er OIOREST?
RESTer en arkitektonisk stil, som baserer sig på modne standarder, der er implementeret i de fleste systemer. Hovedparten af de platforme og udviklingsværktøjer, der anvendes i dag, understøtter REST. Sikkerheden, der kræves for digital post/NemSMS-løsningen etableres vha. af REST- og OCES-certifikatteknologien. Et sidste element ved valget af REST er ønsket om at planlægge i forhold til både dagens og fremtidens behov for system-til-system-integration til digital post/NemSMS.

De globale spillere på serviceintegrationsområdet (Google, Amazon, Microsoft, IBM m.fl.) vælger i dag REST, når de skal udstille funktionaliteten af deres websites. IT- og Telestyrelsen vurderer, at de relevante globale spillere har en tilfredsstillende REST-support i deres værktøjer. Der er i dag en stigende tendens til, at nye services - i særdeleshed når de skal nå en bred serviceaftagerskare - udstilles vha. REST. Dette taler for, at REST ikke kun er et godt valg i dag, men også fremover.

IT- og Telestyrelsen fokuserede i deres arbejde med OIOREST på opdaterings-, sikkerheds- og pålidelighedsaspekter ved OIOREST webservices, som understøtter mønsteret Mine data fra Implementeringsmodel for forretningsservices.

Hvordan gøres REST-kommunikation sikker og pålidelig?
IT- og Telestyrelsen offentliggjorde i marts 2009 en række ressourcer, som skal gøre det let for myndigheder og deres dataleverandører at gennemføre REST-integration og gøre REST-kommunikation sikker og pålidelig.

Har du brug for mere teknisk hjælp så læs den tekniske dokumentation og vejledninger.