Vejledninger Digital Post

Vejledninger til myndigheder om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen vejledning om Digital Post dækker både, hvis du er ny myndighed som skal til at tage Digital Post i brug, skal integrere op mod Digital Post eller ønsker at anvende tilvalgs funktioner.

Hvis du har brug for at vide mere om den Digitale Post for myndigheder på virk.dk, så skal du logge ind på virk.dk med myndigheden CVR-nummer.

For at skabe et overblik er vejledninger inddelt i:

 • Koncepter i Digital Post
 • Kom i gang med Digital Post - anvendelse
 • Tilvalgsfunktion
 • Sagsbehandling i Digital Post
 • Begreber og markedsføring i Digital Post
 • Tekniske vejledninger

Koncepter i Digital Post

Konceptvejledninger er primært til myndigheden der skal i gang med at bruge Digital Post, og skal tilslutte sig og gøre sin organisation klar til at sende og modtage digitale meddelelser.

Implementering af Digital Post                         

 • Implementering af Digital Post
Hent vejledning Implementering af Digital Post (pdf)

Introduktion til Digital Post

 • Kort om Digital Post.
 • Hvordan er Administrationsportalen opbygget
 • Hvordan oprettes myndigheden i Administrationsportalen 
Hent vejledning Introduktion til Digital Post (pdf)   

Introduktion til Kontakthierarkier

 • Hvad er kontakthierarki
 • Valg der skal træffes ift. kontakthierarki
 • Hvordan opsplitter man et kontakthierarki? 
Hent vejledning Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarkier (pdf)


Kom i gang med Digital Post

Anvendelses-vejledninger er grundlæggende for at din myndighed kan blive tilsluttet og begynde at sende og modtage digitale meddelelser.

Tilslutningsinstruks 

 • e-Boks vejledning til hvordan myndigheden bliver tilsluttet
Hent Tilslutningsinstruks (pdf)

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post

 • Introduktion til postkasser og mapper. 
 • Trin for trin oprettelse af nye postkasser og mapper.
Hent Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post (pdf)

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post

 • Trin for trin oprettelse af afsendersystem. 
 • Vedligehold af afsendersystem
 • Hvis din leverandør og e-Boks opretter dit afsendersystem.
Hent Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post (pdf)

Leverandørguide Digital Post 2

 •  Denne vejledning er en introduktion til løsningen inden man laver sin systemintegration og læser snitfladebeskrivelserne

Hent vejledningen Leverandørguide DP2 (pdf)

 Leverandørguide virksomheder Digital Post 2

 •  Denne vejledning giver virksomheder en introduktion til løsningen inden man laver sin systemintegration og læser snitfladebeskrivelserne

Hent vejledning Leverandørguide virksomheder DP2 (pdf)

(pdf)

Brugerstyring i Digital Post

Hent vejledning i brugerstyring i Digital Post (pdf)

Vejledning i anvendelse af kommunikationslog

 •  Hvordan søger du i kommunikationsloggen

Hent vejledning i anvendelse af kommunikationslog (pdf)

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen

 •  Hvordan søger du i sikkerhedsloggen

Hent vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen (pdf)


Tilvalgsfunktioner

Tilvalgs-funktion er funktioner din myndighed kan vælge at benytte i Digital Post. De er opbygget på samme måde som anvendelses-vejledninger med en trin for trin beskrivelse af processen.

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser

 • Trin for trin kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser 
 • Forudsætning for at kunne fremsøge sendte og modtagne meddelelser
Hent Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser (pdf)

Vejledning i at oprette sikker e-mail adresse 

 • Trin for trin oprettelse af sikker e-mail adresse
Hent Vejledning i at oprette sikker e-mail adresse (pdf)

Vejledning om dybe links i Digital Post 

 • Hvordan finder du postkasse og emne til at opbygge dybe links
Hent vejledning om dybe links i Digital Post (pdf)

Vejledning i at anvende besvarelsesformular

 • Trin for trin vejledning i hvordan du anvender formularer

Hent Vejledning i at anvende besvarelsesformular (pdf)

Vejledning i at anvende åbningskvittering

 • Trin for trin vejledning i at anvende åbningskvittering på meddelelser
 • Flow for slutbruger

Hent Vejledning i at anvende åbningskvittering (pdf)


Sagsbehandling i Digital Post

Fritagelse borgere

Hent vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post (pdf)

Læseadgang til tredjemand

Hent vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post (pdf)

Fritagelse virksomheder

Hent vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post (pdf)

Særlig svage borgergrupper

Hent vejledningen til Digital Post og særligt svage borgergrupper (pdf)

Vejledning til kommunerne om fritagelsesbekendtgørelsen

 Hent vejledning til kommunerne om fritagelsesbekendtgørelsen (pdf)

Begreber og markedsføring i Digital Post

Begrebsliste i Digital Post

Hent begrebsliste (pdf)

Digital Post og markedsføringsloven

Hent vejledning om Digital Post og markedsføringsloven (pdf)

Tekniske vejledninger

DP2 version 7.0

Nedenfor kan du hente snitfladebeskrivelser på dansk enkeltvis eller du kan hente en samlet zip-fil indeholdende både danske og engelske snitfladebeskrivelse.

Hent samlet zip-fil med snitfladebeskrivelse/download zip-fil with English description off Digital Post interface (zip)

Hent introduktion til Digital Post snitflader v7.0 (pdf)

Dette dokument giver en oversigt over de system-til-system snitflader, som Digital post stiller til rådighed. Det indeholder en beskrivelse af alle de generelle vilkår og begreber, som anvendes i snitfladebeskrivelserne.

Hent introduktion til Digital Post snitflader for virksomheder v7.0 (pdf)

Denne beskrivelse henvender sig til virksomheder, der har behov for at få overført digitale post fra deres digitale postkasse til egne systemer, heriblandt e-mailløsninger. Desuden beskrives den nye funktionalitet, som er introduceret med Digital Post 2, hvormed det er blevet muligt for virksomheder, at initiere og besvare henvendelser til myndigheder via systemkald. 

 Hent bilag A1 - REST – Afsendersystem (pdf)
 Hent bilag A2 - REST - Register (pdf)
 Hent bilag A3 - REST - Afhentningssystem (pdf)
 Hent bilag A4 - REST - Portal (pdf)
 Hent bilag A5 - REST - HTTP returkoder og fejlkoder (pdf)
 Hent bilag B - Afsendelse og modtagelse via SMIME (pdf)
 Hent bilag C - Filbaseret (pdf)
 Hent bilag D - Forsendelse via printfiler (pdf)
 Hent bilag E - IFrame-api (pdf)
 Hent bilag G - Besvarelsesformularer (pdf)

DP1 version 6.3.1

 Om Digital Post og NemSMS
 Om REST-kald
 Om sikker mail
 Om masseforsendelser
 Om portalintegration
 Om OIOREST