Tidligere møder i leverandørnetværket

Her finder du et overblik over tidligere møder, dagsorden for møderne samt hvilke problemstillinger, der blev drøftet.

OKTOBER 2015

OBS: Aflyst.

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til leverandørmøde om Digital Post, den 28. oktober 2015 kl. 10-15 
 
Digitaliseringsstyrelsen arbejder sammen med e-Boks A/S om at etablere Digital Post 2-løsningen, der vil blive idriftsat i løbet af sommeren 2016. Digital Post 2-løsningen bygger på den samme løsning som Digital Post 1, men er tilført enkelte væsentlige ændringer.

Derfor vil Digitaliseringsstyrelsen gerne tilbyde leverandører et indblik i de kommende ændringer, således at leverandørerne har mulighed for at indarbejde ændringer i integrationerne til Digital Post-løsningen.

Ligeledes er det interessant at høre, hvad I fra leverandørsiden hører af problemstillinger fra myndigheder i forhold til at sende Digital Post. Endelig har Digitaliseringsstyrelsen behov for at identificere, hvad markedet af leverandører har behov for i forhold til teknisk information og vejledning om Digital Post.

Dagsorden: 

 • Orientering om Digital Post 2 projektet
 • Ny funktionalitet Digital Post 2
 • Demomiljøet i Digital Post
 • Behovet for teknisk bistand, vejledninger og beskrivelser
 • Evt.

Maj 2014

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på et genudbud af Digital Post til afløsning af den eksisterende kontrakt med e-Boks, der udløber i sommeren 2015.

I den forbindelse er det relevant for Digitaliseringsstyrelsen at få et indblik i, hvordan Digital Post opleves af markedet for Leverandører.

Der er hos Digitaliseringsstyrelsen behov for dels at identificere, hvad markedet af leverandører oplever i relation til at integrere op mod Digital Post, samt hvilke behov og ønsker I som leverandører har til fremtidige løsninger for Digital Post.

Ligeledes er det interessant at høre, hvad I fra leverandørsiden hører af problemstillinger fra myndighederne i forhold til at sende posten digitalt via den eksisterende løsning.

Endelig har Digitaliseringsstyrelsen seks konkrete indsatsområder, som det er interessant at få input til fra leverandørsiden. Dette drejer sig om områderne:

 • Bedre integration mellem e-mail og Digital Post
 • Brug af Digital Post til kommunikation mellem myndigheder
 • Bedre understøttelse af virksomheder med mange medarbejdere samt adgang til Digital Post på tværs af virksomheder
 • Simple integrationssnitflader til Digital Post
 • Ledelsesinformation
 • support

Dagsorden:

 • Kort orientering om det forestående genudbud
 • Leverandørernes input til problemstillinger i relation til den eksisterende løsning – egne samt myndighedernes
 • Leverandørernes input til behov og ønsker til fremtidige løsninger af Digital Post
 • Diskussion af konkrete løsningsmuligheder for identificerede indsatsområder

September 2013

Digitaliseringsstyrelsen har hen over sommeren konstateret, at mange offentlige myndigheder ikke er gode nok til at svare på henvendelser sendt som digital post. Det er vurderingen, at myndighedernes implementering af Digital Post på en række områder ikke er tilstrækkelig.

Mødet handler særligt om at identificere, hvilke barrierer myndighederne møder i forbindelse med modtagelse og afsendelse af Digital Post, samt hvordan disse barrierer overkommes. Digitaliseringsstyrelsen har en række bud, men ønsker også leverandørnetværkets input.

Digitaliseringsstyrelsen planlægger desuden en workshop for statslige myndigheder, med det formål at de får mulighed for at gennemgå deres modtagelse og afsendelse af Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen ser gerne, at flest mulige leverandører deltager i denne workshop, så myndighederne har mulighed for at tale direkte med jer på workshoppen. Muligheden herfor drøftes med leverandørnetværket. Workshoppen for statslige myndigheder finder sted den 9. oktober 2013 hos Digitaliseringsstyrelsen.

Dagsorden

 • Digitaliseringsstyrelsens bud på barrierer
 • Drøftelse af leverandørnetværkets bud på barrierer
 • Hvordan kan leverandørerne bidrage til en løsning af barriererne?
 • Drøftelse af workshoppen for statslige myndigheder (9. oktober 2013)
 • Øget synliggørelse af leverandører på digst.dk

Juli 2013

Hvordan håndterer virksomheder meddelelser fra Digital Post?

Den 1. november 2013 får alle virksomheder (CVR-nummer) oprettet en Digital Postkasse. Det betyder, at myndigheder fra den dato kan sende meddelelser til alle virksomheder i Danmark. På den baggrund, så forventes virksomheder at stå foran en ny opgave ift., hvordan de vil håndtere meddelelser fra Digital Post. 

Mødet er koncentreret om hvordan virksomheders indkomne meddelelser fra Digital Post håndteres i deres egne mailsystemer og lignende systemer, og hvordan virksomhederne håndterer de udgående meddelelser. 

Der vil særligt være fokus på: 

 • hvordan post håndteres i mailsystemer, da Digitaliseringsstyrelsen forventer at mailsystemer er der foretrukne sted meddelelser videresendes til
 • hvordan opsættes Digital Post til at automatisk at videresende meddelelser til andre systemer og 
 • hvilke metadata modtages og hvordan håndteres disse metadata af virksomheden
 • hvordan svarer virksomheden tilbage til myndigheden