Leverandørnetværk

Deltag i Digitaliseringsstyrelsens leverandørnetværk.

I et netværk får I mulighed for at få gode råd, tips og vejledning til, hvordan I kan understøtte myndighedernes digitalisering af breve til borgere og virksomheder gennem løsningerne Digital Post. Tilsvarende vil I i netværket få mulighed for at opnå indsigt i løsningerne samt give feedback. 

Aktiviteterne i netværket består primært af et mindre antal møder samt information, der rundsendes til netværkets deltagere.

Hvis I ønsker at få mere information om netværket eller deltage i netværket, bedes I henvende jer til Digital Post.

Formål og målgruppe
Netværket henvender sig til leverandører, der allerede i dag integrerer til Digital Post eller har planer om det.

Praktisk info
Mødeformen vil være præget af oplæg fra dels Digitaliseringsstyrelsen og dels leverandører.
Møderne er tilrettelagt som halvdagsmøder, og udgifter til eventuelle rejseomkostninger hertil afholdes af leverandøren selv.

I er velkomne til at kontakte os for yderligere spørgsmål eller gode idéer.

Indholdet af netværksmøderne sammensættes på baggrund af deltagernes egne input.

Netværksmøderne planlægges løbende, og foregår hos Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K.

Tilmeld dig, send en mail.