Fritagelse

Hvis man ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan man blive fritaget, hvis man falder ind under mindst én af fritagelsesgrundene.

Betingelser for fritagelse 


En borger kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis vedkommende:

• Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer borgeren i at bruge Digital Post-løsningen
• Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i sit hjem eller opholdssted (bredbåndsforbindelse med downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s).
• Er registreret som udrejst af Danmark
• Er hjemløs
• Har sproglige vanskeligheder
• Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID. 

En virksomhed kan bliver fritaget fra at modtage Digital post fra det offentlige, hvis:

• Det ikke er en mulighed at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s via fastnet eller trådløst net for max 3000 kroner på virksomhedens adresse. 

Status på tilmelding og fritagelse

Digitaliseringsstyrelsen offentliggør statistik over antallet af borgere, der er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.

Du kan finde den månedlige statistik for fritagelser opgjort for både kommuner og regioner målt på parametrene alder, køn, ledighed og børnefamilie her. 

Læs mere om fritagelse 

Læs meget mere om Digital Post og fritagelse på borger.dk

Her er også beskrevet, hvordan fritagelse foregår helt konkret i det lokale borgerservicecenter.