Digital Post og digital selvbetjening

Skal man anvende obligatorisk digital selvbetjening selvom man er fritaget fra Digital Post? Læs mere om reglerne.

I dag er det muligt at blive fritaget for Digital Post, hvis man lever op til et af otte fritagelseskriterier. Det kan fx være, at man ikke har en computer i eget hjem eller at man har et fysisk eller kognitivt handicap. Når det her er nødvendigt at kunne blive fritaget skyldes det, at man som borger altid skal kunne modtage og læse post fra offentlige myndigheder – post, som kan komme uopfordret og uventet.

Digital selvbetjening er noget andet. Så selvom man er fritaget fra Digital Post, er man ikke samtidig fritaget fra obligatorisk digital selvbetjening. Her vil borgeren under alle omstændigheder skulle henvende sig til den offentlige myndighed for fx at melde flytning, søge om en ydelse eller opdatere formueoplysninger. Kan borgeren ikke anvende den pågældende digitale selvbetjeningsløsning, skal den ansvarlige myndighed, ofte den kommunale borgerservice, tilbyde borgeren en anden måde at ansøge på. Det kan fx være via en helt almindelig papirblanket.
  

Særligt for Udbetaling Danmarks område

Hvis en borger har problemer med brug af selvbetjeningsløsninger på Udbetaling Danmarks områder, skal Udbetaling Danmark yde vejledning til borgeren, fx over telefonen. Hvis der er behov herfor, kan Udbetaling Danmark også henvise borgeren til fremmøde i kommunen, som kan hjælpe og yde medbetjening til borgeren. Her kan kommunen også vurdere, om en borger skal undtages fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder og tilbydes betjening på anden vis (fx ved at Udbetaling Danmark sørger for, at der er en blanket, der kan anvendes).

Det er kommunerne, som afgør, om en borger skal undtages fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening – også på Udbetaling Danmarks sagområder. Det er Udbetaling Danmark, der efterfølgende har ansvar for at modtage og behandle den konkrete ansøgning. Kommunen skal derfor give Udbetaling Danmark besked om, hvorvidt der er sket en undtagelse, og om undtagelsen gælder for den konkrete situation eller om undtagelsen gælder permanent, dvs. også efterfølgende ændringsanmodninger. Beskeden skal gives via et manuelt tværgående advis fra kommunen til Udbetaling Danmark.