Værd at vide om Digital Post

Digital Post løsningen er en nem og hurtig kommunikationsform, der sparer både borgerne og det offentlige udgifter til porto og papir. Det blev obligatorisk at modtage posten digitalt 1. november 2013 for virksomheder og 1. november 2014 for borgere.

1. Borgere og virksomheder er vant til digital kommunikation
Flere end 90 procent af alle danskere har adgang til internettet i deres hjem, og stort set al kommunikation i dag sker digitalt. Derfor falder det også naturligt, at meddelelser fra myndigheder til virksomheder og borgere sendes digitalt. Antallet af Digital Post-forsendelser og daglige logins har været stigende siden november 2014, og mere end 95 procent af tilmeldte borgere har siden overgangen til obligatorisk brug af Digital Post besøgt løsningen.

2. Hvad er Digital Post
Digital Post er en løsning for uafviselig og sikker post mellem myndigheder, virksomheder og borgere. En digital postmeddelelse kan være besked om plads til borgerens barn i daginstitution, indkaldelser til sygehuset og breve om boligstøtte, pension og skat, ligesom virksomheder eksempelvis kan modtage oplysninger vedrørende barsel, sygemeldinger og synsindkaldelser.

Se de seneste nyheder om Digital Post

3. Digital Post tilpasses brugernes behov
Rammerne for, hvad nem, sikker og praktisk kommunikation er, ændrer sig i takt med teknologiens udvikling. Digitaliseringsstyrelsen ønsker at sikre en brugervenlig løsning, og derfor måles der løbende på brugernes tilfredshed med Digital Post, ligesom der arbejdes på udviklingen af Næste generation Digital Post. Læs mere om tilfredshedsundersøgelser og Næste generation Digital Post projektet.

4. Mulighed for adviseringer
Det er muligt at få e-mailadviseringer og/eller sms-adviseringer, når man har modtaget ny post fra det offentlige, hvilket mere end 9 ud af 10 borgere benytter sig af. Dette hjælper mange borgere til at huske at logge ind og læse ny post. Dette hjælper mange borgere til at huske at logge ind og læse deres post. 

5. Myndigheder er ikke forpligtet til at benytte løsningen
Der kan være tilfælde, hvor andre kanaler end Digital Post er mere hensigtsmæssige for både borgeren og myndigheden, fx e-mails, eller digitale selvbetjeningsløsninger, ligesom der kan være post, som ikke lader sig digitalisere, fx sygesikringsbeviser, prøveglas osv. Derfor er myndighederne ikke forpligtet til at anvende Digital Post.

6. Ikke-digitale borgere kan fritages
Digital Post er en service for digitalt parate borgere. Har en borger brug for hjælp til at læse sin post, kan borgeren give fx en pårørende læseadgang. Hvis en borger ikke kan modtage posten digitalt, kan denne fritages fra løsningen på Borgerservice. Borgeren har dog altid mulighed for at tilmelde sig Digital Post på et senere tidspunkt.