Danskernes tilfredshed med Digital Post

Danskerne er generelt tilfredse med Digital Post løsningen, og tilfredsheden er steget løbende.

Digitaliseringsstyrelsen måler årligt danskernes tilfredshed med Digital Post løsningen, og den seneste brugertilfredshedsundersøgelse fra april 2015 viser, at 76 pct. af de danskere, der er tilmeldt Digital Post, er glade for at få deres post fra det offentlige digitalt. Det er en stigning på 15 procent sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra juni 2014.


Hovedresultater fra brugertilfredsundersøgelsen 2015


  • Der er generelt stor tilfredshed med Digital Post. 76 % angiver, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med Digital Post
  • 96 pct. har bedt om at få besked på mail eller sms, når der er ny post til dem, men 23 % vælger ikke logge på, når de modtager påmindelsen. Det er specielt lønsedler, og meddelelser om pension borgerne ikke logger på for at læse. 
  • Der logges typisk på Digital Post, hvis man har fået en e-mail eller sms omkring, at der er post eller for at finde et tidligere dokument (brev).
  • Der er stor enighed om, at det er nemt at læse breve i Digital Post, og at det er en fordel med muligheden for at tilgå Digital Post, uanset hvor man er


I løbet af 2016 gennemfører Digitaliseringsstyrelsen en ny brugertilfredsundersøgelse for borgere, der er tilmeldt Digital Post.