Myndighedsnetværk

Der er oprettet en netværksgruppe, som drøfter udrulningen og implementeringen af Digital Post. Netværket mødes hos Digitaliseringsstyrelsen i København.

I netværket får myndighederne mulighed for at få gode råd, tips og vejledning til særligt digitalisering af enkeltforsendelser. Samtidig kan myndighederne dele erfaringer med udfordringer og løsninger med ligesindede. Det er Digitaliseringsstyrelsens erfaring, at selvom der er meget stor forskel på, hvordan myndigheder er organiseret og arbejder, så er der nogle helt generelle faser en myndighed skal igennem, når enkeltforsendelser skal digitaliseres. Det er også mange af de samme barrierer, som findes på tværs af forvaltninger og fagområder. Derfor er det en god idé, at myndigheder deler erfaringer og indgår i en dialog med hinanden og Digitaliseringsstyrelsen.

Udover de netværksmøder, der afholdes af Digitaliseringsstyrelsen, opfordres myndighederne til at oprette lokale netværk, hvor implementeringen af digital post kan drøftes. Det kunne eksempelvis være nabokommuner, der deler erfaringer eventuelt sammen med den region, som kommunerne ligger i. Lokal videndeling mellem kommuner og mellem kommuner og regioner vil desuden give mulighed for, at myndighederne kan koordinere de lokale kampagneindsatser for at oplyse borgere og virksomheder om Digital Post 

Myndighedsnetværk hos Digitaliseringsstyrelsen 

2017

  • 1. møde - torsdag den 9. februar 2017. Afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 Kbh. V.

    Program og tilmelding (pdf)
  • 2. møde - onsdag den 14. juni 2017 (Redigeret den 25. april: Mødet flyttes til den 16. juni 2017).
  • 3. møde - torsdag den 12. oktober 2017 (Redigeret den 3. juli: Ændres til den 25. okt.)(Red. 18/9 - netværk den 25/10 er aflyst)

2016

Præsentationer fra tidligere netværksmøder

Netværksmøderne afholdes i København. Som udgangspunkt vare fra kl. 10.00 - 15.00.

Tilmeld dig netværket, send en mail til digitalpost@digst.dk