Nyhedsbrev, arrangementer og netværk

Hold dig opdateret med nyheder om Digital Post, få mulighed for at få mere at vide på infomøder om Digital Post, og få lejlighed til at drøfte omstillingen til Digital Post med andre myndigheder i netværk.

Digitaliseringsstyrelsen udsender et nyhedsbrev om Digital Post, den fællesoffentlig fjernprint-løsning og NemSMS, som du kan tilmelde dig.
Se tidligere nyhedsbreve og tilmeld dig.

Der er oprettet en netværksgruppe, som drøfter udrulningen og implementeringen af digital post. Netværket mødes hos Digitaliseringsstyrelsen i København. 
Se hvornår netværket mødes og tilmeld dig.

Der er også arrangeret en netværksgruppe for leverandører.
Læs om leverandørnetværk