Teknisk dialog vedrørende Næste generation Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har i juni måned 2016 afviklet dialogmøder med it-leverandører vedrørende Næste generation Digital Post. Formålet var netop dialog - at sikre, at en kommende Digital-Post løsning er i overensstemmelse med markedets forventninger.

Teknisk dialog 

Formålet med den tekniske dialog var, at potentielle leverandører og Digitaliseringsstyrelsen i fællesskab fik behandlet mulighederne i den kommende løsning, herunder drøftet mulige tekniske retninger og forventninger til anskaffelsen af den foreslåede løsning.

Følgende it-leverandører deltog i den tekniske dialog:

 • Avanade Denmark A/S
 • CGI Danmark A/S
 • Convergens A/S
 • KMD A/S
 • Peercraft Aps
 • Strålfors A/S
 • e-Boks A/S
 • Taxon ApS 
 • PostNord
 • Computopic
 • ELO Nordic Digital
 • IBM
 • NetCompany

Den tekniske dialog er afviklet i Juni 2016, har du spørgsmål eller input, kan du skrive til naestedigitalpost@digst.dk 

For at sikre ligebehandling og gennemsigtighed er dagsorden, spørgeramme og referat fra møderne lagt op på siden her. 

Det er desværre ikke muligt for Digitaliseringsstyrelsen at afholde flere møder, men alle er velkomne til at sende skriftlige kommentarer.

Referater fra den tekniske dialog 

Materiale fra den tekniske dialog

Find rapporter fra en række gennemførte analyser for næste generation Digital Post