Leverandørmøde 26. september 2016

Den 26. september 2016 inviterede Digitaliseringsstyrelsen til informationsmøde om Næste generation Digital Post.

Det er vigtigt, at potentielle leverandører er velinformerede og markedet er inddraget i forhold til fremtidens Digital Post. For særligt at gøre opmærksom på høringen om Næste generation Digital Post og få input, inviterede Digitaliseringsstyrelsen leverandører til møde, hvor tidsplan, retning og høringsmaterialet vedr. vedrørende fremtidens Digital Post blev præsentaret. 

Målet var at skabe en god dialog om indholdet med henblik på at styrke materialet, så Digitaliseringsstyrelsen i sidste ende kan udarbejde et udbud og en løsning, der er mest mulig i overensstemmelse med behov og markedets muligheder.

Mange af deltagerne stillede spørgsmål og fik netværket med andre leverandører. Der er udarbejdet et referat fra dagen:

Læs referat her. (pdf)