Høring om Næste generation Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har afviklet en høring om indhold og retning for fremtidens løsning til forsendelse af Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker dialog med markedet, myndigheder, organisationer mv. forud for en senere anskaffelsesproces. I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen afviklet en offentlighøring i perioden fra d. 9. september til d. 12. oktober 2016.

Høringsmaterialet, der fortsat ligger på siden er Digitaliseringsstyrelsens foreløbig bud på retning pr. september 2016.

Høringen bidrog til at myndigheder, organisationer, leverandører mv. kommenterede på indholdet og kom med konstruktive input til retningen.

I en forlængelse af høringen har Digitaliseringsstyrelsen nu et bedre grundlag for at kunne arbejde videre og beskrive og anskaffe en kommende løsning. 

Høringsperioden er slut – og Digitaliseringsstyrelsen arbejder videre med Næste generation Digital Post på baggrund af de mange gode bemærkninger.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et høringsnotat, som svarer på de indkomne bemærkninger. Høringsnotatet kan hentes her (pdf).