Input er en forudsætning for et succesfuldt projekt

Inddragelse af myndigheder, interesseorganisationer for borgere, leverandører samt erhvervs- og brancheorganisationer er en central del af projektet for næste generation Digital Post.

Udformningen af næste generation Digital Post er en kompliceret proces, fordi mange forskellige hensyn og behov skal afstemmes og forenes med fremtidens teknologiske muligheder. 

Digital Post er ikke bare en løsning for offentlige myndigheder på alle niveauer. Det er også en løsning for de små enkeltmandsvirksomheder og de helt store koncerner, ligesom det er en løsning for både yngre borgere, ældre borgere og borgere med særlige behov. 

For at fremtidens Digital Post skal tage hensyn til de mange behov, har Digitaliseringsstyrelsen i analysefasen indhentet en række behovsanalyser, afviklet temadag for interessenter og informationsmøder for potentielle teknologileverandører. Desuden en bred høring og teknisk dialog. 

Du er velkommen til at kontakte projektgruppen for Næste generation Digital Post.