Projektfaser og tidsplan for tilvejebringelsen af næste generation Digital Post

Projektet for tilvejebringelsen af fremtidens Digital Post er på nuværende tidspunkt i sin analysefase, hvor brugernes behov, digitale tendenser og mulige løsningsscenarier kortlægges. 

Projektfaser

Projektet følger  faseopdelingen i den fællesstatslige it-projektmodel.

MPK fasemodel

Tidsplanen er overordnet som følger:

  • Idéfase (første halvår 2015).
  • Analysefase (sidste halvår 2015 til primo 2017).
  • Anskaffelsesfasen er påbegyndt i første halvår af 2017 - og udbuddet er offentliggjort i november 2017.
  • Gennemførselsfasen forventes påbegyndt ultimo 2018.