Projektfaser og tidsplan for tilvejebringelsen af næste generation Digital Post

Projektet for tilvejebringelsen af fremtidens Digital Post er på nuværende tidspunkt i sin analysefase, hvor brugernes behov, digitale tendenser og mulige løsningsscenarier kortlægges. 

Projektfaser

Projektet følger  faseopdelingen i den fællesstatslige it-projektmodel.

MPK fasemodel

Tidsplanen er overordnet som følger:

Idéfase (første halvår 2015).Analysefase (sidste halvår 2015 til primo 2017).Anskaffelsesfase herunder et eller flere udbud (starter i første halvår 2017) - udbuddet forventes offentliggjort ultimo 2017.