Analyser og input

Du vil her på siden finde forskellige analyser og input, der er indhentet i forbindelse med tilvejebringelsen af Digital Post. 

Behovsanalyser opdelt i brugergrupper:


Markeds- og trendanalyse


Øvrige analyser:


Informationsmøde for leverandører og potentielle tjenesteydere: 9. februar 2016