Næste generation Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen er ved at forberede udbud af fremtidens Digital Post-løsning. Kontrakten med den nuværende leverandør udløber i 2020.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at tilvejebringe Næste generation Digital Post, der skal overtage, når kontrakten med den nuværende Digital Post-leverandør udløber i 2020. Arbejdet med at udvikle fremtidens løsning sker i et tæt samarbejde med interessenter. Siden projektets opstart har der således været afviklet analyser, dialogmøder, høring, teknisk dialog mv. Interesserede kan følge med her. 

Med Næste genration Digital Post ønsker Digitaliseringsstyrelsen bl.a.:

1)  En mere brugervenlig og standardiset løsning. 

2)  Et øget ejerskab til relevante dele. Løsningen bliver derfor opdelt i komponenter – i stedet for som i dag, hvor den har været udbudt som én samlet løsning. Vi udbyder fx brugergrænsefladen for sig.

3)  En øget sammenhæng til andre offentlige løsninger, fx NemID, NemLogin og selvbetjeningsløsninger. 

4)  En øget konkurrence på markedet. Derfor øger vi blandt andet anvendelsen af anerkendte og åbne standarder, så vi åbner mere op for markedet. 

Om Digital Post

Det er i dag obligatorisk for både borgere og virksomheder at modtage Digital Post fra myndighederne. I Danmark har vi vedtaget lov Om Digital Post fra offentlige afsendere, dvs. at borgere (over 15 år) og virksomheder skal kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt - med mindre de er fritaget fra Digital Post.

Meddelelser, der er modtaget via denne kanal, er lige så bindende, som tidsfrister, aftaler og underskrevne dokumenter sendt som papirpost med frimærke. De er således uafviselige og forbundet med et personligt ansvar. Det er derfor vigtigt at læse og reagere på sin digitale post.

Digital Post er et stort skridt i det digitaliserede samfund, hvor mere og mere kommunikation foregår via mobil, pc eller tablets. 

Digitaliseringsstyrelsen er nu i gang med at beskrive og anskaffe den løsning, der skal overtage.