Næste generation Digital Post: Hvordan skal vi kommunikere i fremtiden?

Digitaliseringsstyrelsen er påbegyndt arbejdet med fremtidens Digital Post.

Både dagens og fremtidens brugere af Digital Post har naturligvis en forventning om, at kommunikationen med de offentlige myndigheder skal foregå effektivt, nemt og sikkert.

Rammerne for, hvad det vil sige, ændrer sig hastigt i takt med teknologiens udvikling, og Digitaliseringsstyrelsen arbejder derfor allerede nu på tilvejebringelsen af Næste generation Digital Post, der bliver søsat når den nuværende kontrakt med e-Boks A/S ophører.

Nogle af projektet centrale spørgsmål er blandt andet:

- Hvordan digitaliseres indhold, således at Digital Post bliver en sammenhængende brugeroplevelse for borgere?

- Hvordan udvikles en løsning, der er tilpasningsdygtig til fremtidens teknologiske muligheder?

- Hvordan forenes brugervenlighed og sikkerhed bedst muligt? 

Om Digital Post

Det er i dag obligatorisk for både borgere og virksomheder at modtage Digital Post fra myndighederne. Meddelelser, der er modtaget via denne kanal, er lige så bindende, som tidsfrister, aftaler og underskrevne dokumenter sendt som papirpost med frimærke. 

Der er med andre ord i dag sat strøm til konvolutterne, hvilket er et naturligt første skridt i det digitaliserede samfund, hvor mere og mere kommunikation foregår via mobil eller tablets. 

Således sendes cirka syv millioner digitale breve hver måned gennem Digital Post, hvor 4,3 millioner borgere samt virksomheder og foreninger med et dansk cvr-nummer er tilmeldt.