Næste generation Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen er ved at forberede udbud af fremtidens Digital Post-løsning. Kontrakten med den nuværende leverandør udløber i medio 2020.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at tilvejebringe Næste generation Digital Post, der skal overtage, når kontrakten med den nuværende Digital Post-leverandør udløber i medio 2020. Arbejdet med at udvikle fremtidens løsning sker i et tæt samarbejde med interessenter. Siden projektets opstart har der været afviklet analyser, dialogmøder, høring, teknisk dialog mv. Interesserede kan følge med her. 

Med Næste generation Digital Post ønsker Digitaliseringsstyrelsen bl.a.:

  1. En mere brugervenlig og standardiset løsning. 
  2. Et øget ejerskab til relevante dele. Løsningen opdeles flere komponenter, i stedet for som i dag, hvor den er én samlet løsning.
  3. En øget sammenhæng til andre offentlige løsninger, fx NemID, NemLogin og selvbetjeningsløsninger. 
  4. En øget konkurrence på markedet. 

Kort om Digital Post

I dag er det obligatorisk for både borgere og virksomheder at modtage Digital Post fra myndighederne. I Danmark er det vedtaget ved lov Om Digital Post fra offentlige afsendere, at borgere (over 15 år, der ikke er fritaget) og virksomheder skal modtage post fra offentlige myndigheder digitalt.

Meddelelser, der er modtaget via Digital Post, er lige så bindende, som tidsfrister, aftaler og underskrevne dokumenter sendt som papirpost med frimærke. De er således uafviselige og forbundet med et personligt ansvar. Det er derfor vigtigt at læse og reagere på sin digitale post.

Digital Post er et stort skridt i det digitaliserede samfund, hvor mere og mere kommunikation foregår via mobil, pc eller tablets. 

Digitaliseringsstyrelsen er nu i gang med at beskrive og anskaffe den løsning, der skal overtage.