Strålfors

Kontaktoplysninger:

Axel Sauer: Axel.sauer@stralfors.dk, mob. 25 18 86 82

Helle Bjerre: Helle.bjerre@stralfors.dk, mob. 41 99 62 15

www.stralfors.dk

Produkter, der integerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Strålfors A/S leverer integration til Digital Post både via egne produkter og andre systemer. Strålfors A/S giver endvidere mulighed for at vælge andre kommunikationskanaler som eksempelvis SMS eller fysisk forsendelse.

Kunder, der benytter produktet:

Kundereferencer kan oplyses på forespørgsel.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Strålfors A/S arbejder løbende på at sikre, at deres produkter/ydelser matcher de ydelser, som tilbydes af Digital Post. Derudover tilbyder Strålfors øvrige digitale ydelser som QR-koder m.v.