Software Innovation

Kontaktoplysninger
For generelle henvendelser vedrørende integrationen:
Morten Jensen, Product Manager, morten.jensen@software-innovation.com

For henvendelser vedrørende demonstration og salg:
Niss Brodersen, Sales Executive, niss.brodersen@software-innovation.com

http://www.software-innovation.dk/

Produkter, der integrerer til Digital Post og fjernprint
Sikker mail
Software Innovations ESDH-system Public 360° integrerer i dag til Digital Post via det egenudviklede tilkøbsmodul 360° Dispatch.

Modtagelse af post/input management
Tilkøbsmodulet 360° Dispatch udvides i øjeblikket med digital modtagelse. Modulet vil inden for den nærmeste fremtid understøtte automatisk modtagelse af Digital Post direkte på projekter og sager i Public 360°.

Besvarelser på myndighedsinitierede henvendelser registreres automatisk som dokumenter på de projekter og sager, som de vedrører. Slutbrugerinitierede henvendelser registreres enten som dokumenter på de projekter og sager, som de vedrører, eller som uregistrerede dokumenter.

Afsendelse af post/output management
Tilkøbsmodulet 360° Dispatch integrerer digital forsendelse som en helt naturlig del af den gængse arbejdsgang omkring forsendelse af dokumenter til interessenter.  Modulet understøtter både forsendelse via e-mail og Digital Post.

I systemet registreres automatisk en modtagelseskvittering på det afsendte dokumentet, når det er leveret til modtagerens digitale postkasse.

Kunder der bruger produktet
Folketingets Ombudsmand og Kystdirektoratet anvender 360° Dispatch.

Fremtidige planer for integration til Digital Post (output/input-management)
Se ”Modtagelse af post/input management” ovenfor.