Scanjour

Kontaktoplysninger:  

Svend Augsburg: sau@scanjour.dk
www.scanjour.dk

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Scanjour har p.t. ikke integration til digital post i dag men løsningen kan nemt implementeres i ScanJour Captia, når kunderne efterspørger det.

Kunder, der benytter produktet: 

Ingen kunder har hidtil efterspurgt digital post løsningen. En del kunder anvender i stedet sikker post og/eller portalløsninger til digital kommunikation med borgere og virksomheder.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:

ScanJour Captia er klargjort til integration med forskellige løsninger for digital post/fjernprint.
ScanJour overvejer endvidere at udvikle en central løsning til understøttelse af digital post.