Resultmaker

Kontaktoplysninger:  

Anette Vainer: av@resultmaker.com
www.resultmaker.com

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Digital BorgerService, Resultmaker Process Platform & Resultmaker Cascade. I Resultmaker Digital BorgerService kan borgere vælge at få deres kvittering, for indsendelse af blanketter, i digital post. I integrationen kan anvendes generelt fra Resultmaker Process Platform således, at afsendelse til digital post kan ske når som helst i processen. I Cascade anvendes det som en del af et generelt modul.

Kunder, der benytter produktet: 

Aalborg Kommune & Statens Administration.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Implementering af masseforsendelser samt løbende udvikling i samarbejde med kunder.