Medialogic

Kontaktoplysninger:  

info@medialogic.dk
www.medialogic.dk

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

WorkBase Jobcenter, der er et fagsystem til kommunernes jobcentre og som indeholder ESDH-lignende funktioner. Læs mere om Medialogics produkter. 

Kunder, der benytter produktet: 

Ca. halvdelen af landets jobcentre anvender WorkBase, bl.a. som integration til deres ESDH-system.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint: 

Medialogic forventer at understøtte fjernprint, så snart snitfladerne gøres tilgængelige i 2012.