Logiva

Kontaktoplysninger

Jens Mønster Sørensen: jms@logiva.dk
Tinna Holmbo: thn@logiva.dk

Produkter der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

SignFlow Sikker Mail.

eDag3-løsningen gør det muligt at modtage og besvare henvendelser fra digital post. Løsningen inkluderer en fordelingsmotor, der automatisk fordeler disse henvendelser i organisationen. Integrationen med Digitalpost foregår ved S/MIME.

e2012-løsningen gør det muligt for sagsbehandleren at opstarte en ny mailkommunikation til digital post til såvel borgere som virksomheder. Opslag om hvorvidt borgere ønsker denne type henvendelser (sikre mails fra denne myndighed) foregår via REST. Selve postkommunikationen foregår ved S/MIME.

Kunder, der benytter produktet:

Ankestyrelsen, Servicestyrelsen, Social- og Integrationsministeriet, SU-styrelsen og 46 kommuner.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint: 

-