KMD

Kontaktoplysninger

Henvendelser vedrørende Doc2Mail:

Claus Leth Pedersen    
cqp@kmd.dk , telefon: 4460 7542  

eller

Tina Evald
tie@kmd.dk, telefon: 4460 4354

Henvendelser vedrørende I-O Manager:

Dorthe Henriksen
doh@kmd.dk, telefon: 4460 4058

http://www.kmd.dk

Løsninger, der integrerer til Digital Post og Fjernprint:

Følgende af KMD’s løsninger integrerer til Digital Post og Fjernprint: Doc2Mail og endvidere en lang række af KMD’s kommunale fagsystemer.

Fra Doc2Mail og KMD’s fagsystemer, sendes enkeltforsendelser/ad hoc breve til KMD’s fjernprintløsning hvor der foretages opslag i Digital Posts’ modtagerregister. Er modtager opført i registeret for den pågældende afsender, overføres forsendelsen til Digital Post. Ellers sendes forsendelsen til fysisk print, hvor brevet kuverteres og påføres PP-porto.

Læs mere på KMD’s hjemmeside om Doc2mail

KMD I-O Manager gør det muligt at modtage og sende digital post til borgere og virksomheder. Løsningen inkluderer en fordelingsfunktionalitet, der automatisk fordeler digital post til ESDH- eller andre it-systemer. I forbindelse med fordelingen vil der via opsatte regler automatisk kunne påføres metadata til brug for præjournalisering. Derved kan digital post leveres direkte til den relevante afdeling - og eventuelt sagsbehandler - i det system, som posten skal behandles og lagres i.

Læs mere på KMD´s hjemmeside om KMD I-O Manager

Kundens økonomiske rationale ved købet af KMD’s post- og fjernprintløsning er dokumenteret i en kundeverificeret business case. KMD kan også levere organisatorisk implementering, der inddrager organisationen og sikrer forankring i dennes kultur og adfærd. Implementeringen tager udgangspunkt i en business case og understøtter kundens gevinstrealisering på digitalisering af post og print. De nuværende papirforsendelser afdækkes og der udarbejdes løsningsforslag til digitaliseringen af forsendelserne i samarbejde med kunden.

Kunder der benytter løsningen:
Doc2mail benyttes af en lang række kommuner i Danmark, et antal statslige institutioner samt et bredt udsnit af den private sektor. KMD producerer årligt mere end 300 mio. digitale og fysiske forsendelser.
KMD I-O Manager benyttes af 34 kommuner samt Udbetaling Danmark

Fremtidige planer vedr. integration til Digital Post og Fjernprint:
Som en naturlig del af digitaliseringen og effektiviseringen af den offentlige sektor understøtter KMD de mest udbredte standarder. Både de facto standarder samt vedtagne standarder og løsningerne udvikles løbende i takt med brugernes behov.