Inopi

Kontaktoplysninger:  

Claus Due : cd@inopi.dk
www.Inopi.dk

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint: 

Inopi digital post system med XML snitflade til ESDH systemer fx GoPro. CPR-check, der bygger på Doc2mail.

Kunder, der benytter produktet: 

Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:  

Inopi har planer om at bygge videre på Doc2Mail.