IMSoft

Kontaktoplysninger:

IMSoft A/S:www.imsoft.dk
Produktchef Maria Høj Radmer: mr@imsoft.dk

IMS Digital Post


IMS Digital Post er en modulopbygget portal til håndtering af dokumenter, der skal sendes til og modtages fra Digital Post.

Portalen fungerer som en standard Windowsprinter, der kan afsende enkelte- og flettede breve direkte til CPR- og CVR-modtagere eller gemme brevene til automatisk afsendelse i en stifindermappe. I forbindelse med afsendelse konverteres dokumenterne automatisk til PDF-format.

Til IMS Digital Post kan tilkøbes et autoarkiveringsmodul til ESDH-løsningen IMS Arkiv. Bruges modulet, arkiveres afsendte dokumenter og deres kvittering direkte i arkivplanen. Dermed spares betydelige ressourcer på organisering og arkivering af afsendt post. Indgående post fra Digital Post placeres i en postmappe til enten automatisk eller manuel viderebehandling.

Integreret med alle systemer og applikationer


IMS Digital Post er uafhængig af bagvedliggende systemer, blot de kan printe eller gemme en fil i en mappe. I forhold til Digital Post hos e-Boks er IMS Digital Post derfor den eneste løsning, en virksomhed har behov for. Det betyder, at der kun skal etableres og vedligeholdes én fælles snitflade til kommunikation med modtagernes digitale postkasser - altså en meget økonomisk og sikker løsning.

 

Fordele ved IMS Digital Post:


• Kan fungere med alle dokumentløsninger
• Eneste nødvendige kommunikationsflade til Digital Post i virksomheden
• Sikrer dokumentationen ved automatisk arkivering af både brev og kvittering
• Kan automatisk oprette nye arkivsager, hvis disse ikke findes i forvejen
• Kan splitte og afsende flettede breve til enkeltmodtagere
• Automatiserer al digital dokumentarkivering håndteret gennem Digital Post
• Effektiviserer og sparer ressourcer i den daglige håndtering af skriftlig kommunikation.

Kunder, der benytter vores produkt:


Diverse skoler, herunder en lang række erhvervsskoler og gymnasier.
Kundereferencer oplyses på forespørgsel, kontakt Produktchef Maria Høj Radmer mr@imsoft.dk