IBM

Kontaktoplysninger:

www.ibm.dk

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

 -

Kunder, der benytter produktet:

 -


Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:  

IBM planlægger integration til digital post via systemet DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge) i første halvår 2012. Hermed får kommuner, der har tilsluttet sig DUBU, mulighed for forsendelse af post til borgerne.