Formpipe

Kontaktoplysninger:
Digital Post: Flemming Nielsen: flemming.nielsen@formpipe.com

Digital Post-integration til TAP og TAS: Flemming Nielsen: flemming.nielsen@formpipe.com

Digital Post integration til Acadre: Jacob Enggaard: jacob.enggaard@formpipe.com

Digital Post fra Formpipe:
Formpipes Digitale Post løsning er baseret på vores lange erfaring med output management produkter. Vi leverer en løsning, der sikrer at alle systemer kan bruge Formpipe Digital Post, og dette uden at brugerne behøver at ændre arbejdsgange eller lære nye produkter at kende. Hermed opnås en høj grad af automatisering via løsningens mange snitflader.

Såfremt virksomheden eller borgeren endnu ikke er tilmeldt Digital Post, vil løsningen automatisk finde andre kanaler til dokumentet, som eksempelvis portal, mail, eller fysisk print.

Der skal ikke betales for hvert afsendt dokument. Når Formpipes løsning er installeret, er alle i organisationen klar til at anvende Digital Post.

Integrerbar med alle systemer:
Formpipe Digital Post er baseret på standard komponenter, og integrerer til det eksisterende printermiljø i IT-Infrastrukturen. Der skal derfor ikke laves særlig integration til MS Office, fagsystemer, eller egenudviklede systemer.

Hvis det ønskes, kan der afsendes eksempelvis større dokument-job, eller batch-print, enten via webservices, Ftp, http eller fil overførsel. Mulighederne for integration er tilgængelige som standard, og alle systemer kan dermed tilkobles løsningen.

Komponenten har åbne integrationsmuligheder, og kan anvendes af andre systemer direkte. Der er derfor kun én kommunikationssnitflade overfor Digital Post, og kun én komponent at vedligeholde.

Med muligheden for at afsende Digital Post fra alle systemer
opnås der følgende fordele:

  • Besparelse i forhold til porto- og materialeforbrug.
  • Tidsbesparelse i det administrative arbejde med afsendelse af skriftlig kommunikation.
  • Ingen udgift pr. afsendt dokument.
  • Vished for at dokumenter er leveret til modtageren.
  • Ingen dyre IT udviklingsprojekter for at integrere Digital Post.
  • Ingen nye arbejdsgange da Digital Post levering sker automatisk.     

Kundereferencer:
NaturErhvervstyrelsen, Patientombuddet, Haderslev Kommune, Hørsholm Kommune, Norddjurs Kommune, Høje Taastrup Kommune, Syddjurs Kommune, Albertslund Kommune og Vejen Kommune.