FICS

Kontaktoplysninger:

Palle Terkelsen: pt@fics.dk
www.fics.dk

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

FICS ESDH (FICS Sag) har integration til Logiva Sikker Post, som automatisk kontrollerer borgeres/virksomheders tilmelding til Digital Post. Dokumentationen for den sikre forsendelse til Digital Post gemmes i ESDH-systemet som bilag på dokumentet. Læs mere om produktet på Fics hjemmeside.

Kunder, der benytter produktet:

Roskilde Kommune.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:  

Der udvikles en løsning til Dafolos Borger Online, som ligeledes kobles til Sikker Post fra Logiva (ibrugtages april 2012).

Desuden tilbydes integration til KMD’s Doc2mail-løsning samt til en egenudviklet, direkte integrationsløsning til Digital Post, som også inkluderer fjernprint.

På sigt forventes, at alle systemer indenfor samme myndighed vil benytte én fælleskomponent til Digital Post og fjernprint, så udveksling af post sker på basis af sags- og dokumentstandarderne. FICS ESDH omfatter forretningstjenester for denne type integration.