Edora

Kontaktoplysninger
Edora A/S, Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby, 7027 0010, edora@edora.dk
Mads Hedegaard, mh@edora.dk, 2126 0550
Poul Arne Bødker, pab@edora.dk, 5373 2809
Lennart Oleg Larsen, lol@edora.dk, 2990 8989
www.edora.dk

Produkter, der integrerer til Digital Post og fjernprint
Edora Smartmerge - Høst gevinsterne af effektivt samspil mellem mail, print, SMS og EDH/ESDH.

Sikker mail
Smartmerge kan udsende e-mails, baseret på brugerdefinerede og nemt redigerbare skabeloner. Hvis brugerens e-mailsystem er opsat til at anvende sikker e-mail forbindelse, vil Smartmerge modulet også afsende systemets e-mails over denne sikrede linje. E-mails kan indeholde links til eventuelle mødebilag, så de ikke skal medsendes.

Modtagelse af post/input management
Smartmerge håndterer standard blanketløsninger.

Afsendelse af post/output management
Produktbeskrivelse:
Smartmerge samler input fra forskellige systemer og distribuerer den relevante sammensætning af information på det rette tidspunkt, via de medier kunderne ønsker at benytte.
Et eksempel på anvendelse, er afsendelse af en påmindelse til alle interne/eksterne inviterede i forbindelse med booking af et møde. Deltagerne vil modtage sms eller mail, afhængig af registrerede præferencer. Dokumenterne (SMS, e-mail eller brev) defineres som skabeloner i det relevante format. Dokumenterne kommer herefter automatisk frem i arbejdsprocessen i forbindelse med mødeadministrationen, hvor brugeren kan vælge, om dokumentet skal sendes i det konkrete tilfælde. Dokumentet flettes herefter for de mødedeltagere og er klar til afsendelse. Før afsendelsen er der mulighed for at rettet i det enkelte dokument, f.eks. at tilføje en individuel besked. Dokumenterne kan ændres frem til afsendelsen.

De afsendte dokumenter vil blive gemt i Smartmerge på det enkelte møde og på borgerne. Herudover kan alle dokumenter (breve, e-mails og SMS) arkiveres i ESDH. Smartmerge kan sættes op til at udsende automatiske reminders, hvor sms-teksten kan baseres og flettes på baggrund af en skabelon. Brugeren kan selv oprette og redigere skabelonerne. Ved hjælp af Smartmerge kan dokumenter enten sendes til en af brugerens printere, eller til en af brugeren valgt printleverandør, som også kan stå for kuvertering og afsendelse.
Smartmerge har standardintegrationer til KMD I-O Manager og Strålfors Connect.
Smartmerge giver en fleksibilitet, der kan anvendes til at distribuere informationer ud til modtagere på modtagerens foretrukne måder. Smartmerge er det perfekte værktøj i forbindelse med elektronisk dokumenthåndtering (EDH/ESDH), til masseudsendelse af mails, dokumenter, e-Boks, Digital Post mv.

For at sikre en høj standard i forbindelse med kunde-/borgerkommninikation indeholder Smartmerge et skabelonredigeringsværktøj til både breve, e-mails og SMS'er.
Til de forskellige dokumenttyper anvendes forskellige redigeringsprogrammer:
- til breve anvendes Microsoft Word som editor
- til e-mails anvendes en integreret HTML editor
- og til SMS en teksteditor

Fælles for alle redigeringsprogrammer er, at der kan indsættes flettefelter, som erstattes med data i forbindelse med fletning. Ved alle fletninger, som er igangsat af en bruger, er der efter fletning mulighed for at ændre det flettede dokument. Der kan ændres, indtil dokumentet sendes. Det muliggør en meget dynamisk kommunikation, således at brugerne ikke er begrænsede i deres kommunikation. Det er det flettede dokument, som journaliseres.

Nøglefunktioner
-Tilføj bilag til en skabelon eller et dokument i Smartmerge, hvad enten det er et brev, e-mail, SMS eller webbaseret

- I kan selv administrere (oprette/redigere/slette) alle typer skabeloner, der ønskes brugt til forskellige situationer via Smartmerge standard kontroller, og brugerne kan dele skabeloner

- Både tekst og forskellige billedformater kan flettes ind i skabeloner

- Smartmerge holder styr på hvilke connectorer der skal anvendes til et flettet dokument

- Smartmerge er en standard WCF-service, som kontaktes via jeres egne systemer

- 3. parts systemer kan anvende alle metoder i Smartmerge service, inklusive diverse metoder til ud- og indlæsning af skabeloner

Løsningen giver
- Ressourcebesparelser

- Brugervenligt skabeloncenter med tekst-, Word- og HTML-skabeloner

- Effektiv udnyttelse af digitale systemer

- Automatiserede forretningsgange

- Effektive og målrettede kampagner og masseudsendelser

- Fleksibel udnyttelse af allerede eksisterende data Smartmerge distributionskanaler

- SMS: Sender en sms via et kald til en sms-gateway eller ved at danne en sms, der sendes af en eksisterende sms-løsning

- E-mail: Sender e-mails med vedhæftede filer, til en given e-mail adresse via en SMTP-server

- Digital Post/e-Boks: Sender dokumenter og bilag til Digital Post/e-Boks

- Dokumentboks/NemSMS: Kommunikerer med statens fælles offentlige digitale dokumentboks

- Printer: Sender et flettet dokument til en printer

- PDF: Åbner et flettet dokument på skærmen eller gemmer som pdf-fil

Forretningsmæssige fordele
- Med Edora Smartmerge opnår du store rationaliseringsgevinster ifm. ellers besværlige eller tunge arbejdsgange
- Ressource- og omkostningsbesparelser
- Edora Smartmerge garanterer problemfri og omkostningsbesparende integration til øvrige applikationer
- Edora Smartmerge giver dig mulighed for effektive og målrettede salgskampagner eller masseudsendelser

Kunder der bruger produktet
Staten, styrelser, udvalgte kommuner, KMD, private virksomheder.

Fremtidige planer for integration til Digital Post (output/input-management)
Smartmerge bliver løbende udviklet så modulet hele tiden følger udviklingen i digitaliseringen af Danmark. Udviklingen, som foregår agilt, er også baseret på de nuværende kunders input til ny/ændret funktionalitet.