EG Kommuneinformation

Kontaktoplysninger:
EG kommuneinformation A/S
Holmens Kanal 7
1060 København K
kommuneinformation@eg.dk
Tlf: 3328 0300

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:
NetForvaltning Begravelseshjælp
Adresseforespørgsel og bopælsattest
NetBlanket


Kunder der bruger produkterne:
Størstedelen af landets kommuner.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:
Integration fra NetForvaltning Vielse til Digital Post forventes etableret i løbet af 2013.