Dafolo A/S

Kontaktoplysninger:

Dafolo A/S
Suderbovej 22-24
DK-9900 Frederikshavn
www.dafolo.dk  

Tom Søndergaard Pedersen, IT-udviklingschef, mobil: 41394517, mail: tsp@dafolo.dk

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Dafolos selvbetjeningsløsning Borgeronline® sender kvitteringsskrivelse til borger/virksomhed, hvis de er tilmeldt Digital post.
Dafolos digitale løsning til intern kommunal sagsbehandling Diaform+ understøtter afsendelse via Doc2Mail, hvor print sendes til efterbehandling og borgeren/virksomheden modtager dokumenter enten i Digital post eller pr. brev.
Dafolo processtyring anvender ligeledes Doc2Mail til afsendelse af dokumenter til borgeren/virksomheden.

Kunder der bruger produktet:

Størstedelen af landets kommuner anvender Dafolos produkter

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Integrationer vedligeholdes og udvides løbende i takt med kundernes efterspørgsel af funktionalitet.