DSINEXT

Kontaktoplysninger:  

Jesper Henriksen: jeh@dsinext.dk eller telefonnr.: 2811 2891 www.dsinext.dk 

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint: 

Sikker Mail Service (Sepo), der integrerer til digital post via en ”Send Digitalt” komponent. 'Send Digitalt' er et Microsoft Outlook-tilføjelsesprogram, der sammen med DSI-NEXT’s sikker mail-løsning gør det enkelt at sende og/eller besvare meddelelser til borgeres eller virksomheders Digitale Postkasse via e-Boks. Læs mere vores løsninger på linket: https://dsinext.dk/produkter/sepo-sikker-mail/ 

Kunder, der benytter produktet: 

Statslige institutioner samt en række kommuner.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint 

DSI-NEXT videreudvikler og forbedrer løbende integrationen til digital post i takt med, at denne udbygges af eBoks.