Convergens

Kontaktoplysninger:  

Claus Simonsen: csi@convergens.dk
www.convergens.dk

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:

ESDH løsning ”Profile” og Silkeborg Data.
Læs om Convergens løsning og se en video om løsningen.

Kunder, der benytter produktet: 

Odense Kommune, Gribskov Kommune og Gladsaxe Kommune samt Silkeborg Data.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:

Primo 2012 vil Convergens koble digital post med masseforsendelse/fordeler og fjernprint.