Comendo

Kontaktoplysninger: 

Comendo Security A/S
Stationsparken 25 
2600 Glostrup 
Tlf. 7025 2223

Produkter, der integrerer til digital post, NemSMS og Fjernprint:
Comendo SikkerMail integrerer til Digital Post ved at tilbyde modtagelse og afsendelse af meddelelser fra e-boks, borger.dk, virk.dk og Digital Post. Comendos eDag3 kompatible løsning gør det muligt at modtage og besvare henvendelser fra Digital Post. Integrationen med Digital Post foregår ved S/MIME.

SikkerMail gør det muligt for medarbejderen at starte en ny e-mailkommunikation med Digital Post til såvel borgere som virksomheder.

Som en del af SikkerMail produktet tilbydes et Microsoft Outlook add-in program som ligestiller kompleksiteten i at sende almindelige e-mails med at sende eller besvare henvendelse med Digital Post til borgeres eller virksomheders Digitale Postkasse via borger.dk eller virk.dk.

Kunder, der benytter produktet:
Diverse statslige institutioner, en lang række kommuner samt private virksomheder.

Fremtidige planer vedr. integration til digital post, NemSMS og Fjernprint:
Comendo søger løbende at øge integrationen i forhold til Digital Post og lette håndteringen af Digital Post for virksomheder og offentlige instanser.